Kurs C++ dla początkujących, a kilka ostatnich lekcji, to zagadnienia nie tylko dla początkujących ;-) Kurs ma przede wszystkim przygotowywać do pisania aplikacji w WinAPI, dlatego niewiele tu programowania obiektowego, raczej bardziej skupiłem się na strukturalnym C++. Chociaż oczywiście pojawią się tu podstawowe elementy programowania obiektowego jak klasy. Nie opiszę tutaj także klasy string, jakże ważnej w języku C++, gdyż w mieszanie stringa z WinAPI mogło by niepotrzennie pomieszać w głowach nowym niedoświadczonym programistom.

KURS C++
1. Kompilator
2. Projekt programu
3. Pierwszy program
4. Typy zmiennych
5. Operatory
6. Operacje wejścia/wyjścia
7. Instrukcje warunkowe
8. Pętle
9. Wskaźniki i referencje
10. Funkcje
11. Zasięg zmiennych
12. Tablice
13. Łańcuch znaków
14. Struktury
15. Preprocesor
16. Typ wyliczeniowy
17. Instrukcja skoku
18. Dynamiczny przydział pamięci
19. Przestrzenie nazw
20. Systemy liczbowe
21. Funkcje biblioteczne w C i C++
22. Klasy
23. Konstruktory i destruktory
24. Unikod
25. Klasa vector
26. Operacje binarne
27. Błędy kompilacji
28. Projekt wielo-plikowy

Wejść na stronę:     Ilość osób online:
Prawa autorskie © 2008 crayze. Wszelkie prawa zastrzeżone.
crayze7@gmail.com