W tym dziale nauczymy się używać kontrolek. Zacznijmy od tego czym jest kontrolka. Jest to standardowy element okna Windows. Każde okno (a przynajmniej większość) ma na sobie jakieś przyciski, pola edycyjne, suwaki, pola wyboru, to wszystko to właśnie kontrolki. Kontrolki charakteryzują się tym, że są interaktywne, tzn. jezeli klikniemy na przycisk, to zostanie on naciśnięty i zostnanie wykonana jakaś akcja.

Technicznie kontrolki obsługuje się jak okna, tworzy sie je funkcją CreateWindowEx, itd. Dlaczego? Bo kontrolka to w rzeczywistości okno, które jest tak skonstruowane, że nie wygląda w ogóle jak typowe okno. Ale wszystko zobaczymy w praktyce.

Potrzebne pliki

Aby korzystać z dobrodziejstwa kontrolek, musimy dołączyć plik nagłówkowy o nazwie: "commctrl.h". Tutaj może cie zdziwię, ale nie wchodzi on w skład standardowych plików nagłówkowych, więc nie znajdziesz go windows.h, dlatego będziemy dołączać commctrl.h oddzielnie.

Drugą rzeczą jaką nalezy dołączyć do projektu, jest biblioteka, która jest związana z plikiem nagłówkowym, jej nazwa to libcomctl32.a Dlatego w parametrach projektu musimy napisać:
-lcomctl32

Dopiero tak skompilowany projekt, będzie współpracował z kontrolkami.

Funckje inicjujace

Aby użyć nowszych kontrolek, musimy je zainicjować w naszym programie, wywołując funckje, np. InitCommonControls(). Bez tej funkcji, na oknie nie zobaczymy naszych kontrolek. Zajmując się daną kontrolką, szczegółowo przypomnę o sposobie jej inicjacji.

Tworzenie kontrolek

Zwykle kontrolki dla danego okna, tworzymy w komunikacie WM_CREATE, który jest wysyłany po utworzeniu okna, dzięki czemu zaraz po utworzeniu okna, tworzone są kontrolki na tym oknie.

Z punktu widzenia użytkowanika kontrolki są bardzo ważnym elementem, bo jest to co na co on patrzy. Ładny układ kontrolek bardzo się liczy. Program ładnie się prezentujący jest na pierwszy rzut oka jest ciekawszy.

Miało być krótko, więc nie będę przedłużał, zacznijmy omawiać konkretne kontrolki. Zawsze pamiętajmy o dołączeniu do projektu odpowiednich plików, zanim zaczniemy tworzyć nasze kontrolki!