Pracując przy GDI, będziemy poprostu zajmowali się grafiką komputerową, więc trzeba by sobie trochę na ten temat powiedzieć.

GRAFIKA WEKTOROWA

Jednym z rodzajów grafiki komputerowej, jest grafika wektorowa. Polega ona na tym, że obraz jest zapisany w postaci wzorów matematycznych, wektorów i na ich podstawie jest rysowany. Zaletą tego jest niekończąca się dobra jakość obrazu przy zbliżeniach, mówi się, że grafika wektorowa jest "odporna na skalowanie". Minusem tej grafkiki jest nie możność zapisania prawdziwych obrazów ze świata. Wyobraźmy sobie, że mamy zapisać przy pomocy wzorów matematycznych obrazek zrobiony przez aparat, dla dzisiejszych komputerów rzecz niemożliwa. Reprezentantem tej grafiki jest dobrzez znany format *.pdf. Może nie mieliśmy do tej pory świadomości, że dokument pdf jest zapisany w postaci grafiki wektorowej. Grafika wektorowa nie jest bezpośrednio stosowana w GDI, ale warto na jej temat coś wiedzieć.

GRAFIKA RASTROWA

Jest to najstarszy i najprostszy rodzaj prezentacji grafiki komputerowej. Otóż, prezentowany obraz jest zapisany w postaci dwuwymiarowej tablicy[x,y]. Każdy punkt w tej tablicy to składowa koloru, którą nazywa się pikselem. Obraz rastrowy składa się z ograniczonej ilości pikseli, oczywiste chyba, że im więcej tych punktów(pikseli) tym lepsza jakość obrazu, a także drastyczne zwiększenie się rozmiaru danego obrazu. Obraz rastrowy nie jest odporny na skalowanie, a z każdym przybliżeniem, zmniejsza się jego jakość. Tutaj w przciwieństwie do grafiki wektorowej można przedstawić każdy obraz. Reprezentantem grafiki rastrowej jest format *.bmp, a obraz w tej grafice nazywa się bitmapą. Rozmiary bitmap są bardzo duże, dlatego stosuje się inne formaty do zmniejszenia rozmiaru pliku. Najpopularniejszymi są *.jpg, *.gif, czy coraz popularnijeszy *.png. Formaty te znacznie zmniejszają rozmiar grafiki rastrowej, ale bitmapy tracą oczywiście na jakości, strata jakości jest zrobiona w ten sposób, że dopiero przy zbliżeniach widać gorszą jakość obrazu, w całości obraz wydaje się być nie zmieniony. Grafika rastrowa jest podstawową grafiką stosowaną w informatyce, ze względu na jej prostotę, prezentacja obrazu w pikselach jest najprostsza.

Mówiąc o grafice w komputerze, nie sposób nie wspomnieć o urządzeniach wyjściowych, dzięki którym widzimy rezultaty naszej pracy.

MONITOR

Monitory to urządzenia dzięki, którym możemy oglądać wyświetlany obraz, monitor jest skonstruowany do wyświetlania bitmap. Monitory możemy podzielić na 3 rodzaje:

Monitory CRT - najstarszy typ monitora, w którym, obraz wyświetlany jest na kineskopie, działko nieustannie wystrzeliwuje elektrony, które po uderzeniu na kineskop powodują rozbłysk światła, w ten sposób widzimy każdy piksel. Działko kilkadziesiąt razy na sekundę, wywysła elektron na każdy piksel po koleji, od lewego górnego piksela do prawego dolnego piksela na monitorze. Szybkość z jaką elektrony rozbłyskują powodują, że ludzkie oko odbiera obraz jako stały i płynnie się zmieniający. Im szybciej działko wysyła elektrony, tym oczy się mniej męczą, bo obraz jest bardziej naturalny.

Monitory LCD (ciekłokrystaliczne) - pojawiły się u nas w ostatnich latach. Ich powierzchnia jest pokryta specjalnymi kryształkami, które pod wpływem impulsu elektrycznego zaczynają świecić. Naświetlony kryształ emituje ciągłe świecenie, w skutek czego, obraz jest naturalnie stały, w przeciwieństwie do monitorów CRT, w których obraz jest złudzeniem optycznym. Chociaż obraz jest naturalny nie znaczy, że nasze oczy się nie męczą, jednak ich zmęczenie jest spowodowane jedynie tym, że odbierają dużą ilość światła, ale temu można zaradzić jedynie zmniejszając ustawienia kolorów monitora.

Monitory plazmowe - różnią się one od monitorów LCD tym, że zamiast kryształków, ich powierzchnia jest pokryta gazami szlachetnymi, które świecą. Gazy są lepsze od kryształków, ale ceny tych monitorów są dużo wyższe od cen monitorów LCD.

DRUKARKI

Drugim urządzeniem wyjściowym w GDI jest drukarka. GDI oprócz obsługi obrazu na monitorze, wspiera także obraz drukoway na kartce papieru. Drukarka jest urządzeniem dużo starszym niż monitor, pierwsze komputery nie poisadały monitorów, a swoje wyniki drukowały na kartkach. Drukarka wywodzi się od maszyny do pisania.